Klasy IV - VIII

Przyszedł czas na kolejne wyzwania, czeka was odkrywanie tajemnic świata przyrody, zagadek matematyki czy zawiłości języka ojczystego. Zacznie się też przygoda z nowym językiem obcym. Oprócz języka angielskiego będziecie mogli rozpocząć naukę języka niemieckiego, hiszpańskiego albo francuskiego.
Każdy znajdzie dla siebie możliwość poszerzania swoich zainteresowań. A może przyczyni się do zorganizowania czegoś nowego?

 

Uczymy nowocześnie

Co to znaczy uczyć nowocześnie? Od początku istnienia szkoły szukamy sposobów na to jak lepiej i ciekawiej uczyć. Stawiamy na Oceniania Kształtującego. Coraz częściej pracujemy Metodą Projektu , dzięki czemu uczniowie uczą się wykorzystywać zdobywaną wiedzę w praktyce. Zachęcamy uczniów do monitowrowania swoich postępów, szukania swoich sposobów na lepsze zapamiętywanie tj: Mapy Myśli, Myślenie Wizualne, czy Fiszki. Proces ten wspomaga OK zeszyt , w którym uczniowie mogą komentować, projektowć i na swój sposób notować potrzebne informacje.
Elementy gamifikacji podnoszą atrakcyjność codziennych zajęć.
Sam proces nauczania wspomagamy rozwijając myślenie krytyczne

INNOWACYNJE rozwiązania w edukacji

  • ocenianie kształtujące zamiast ocen cząstkowych;
  • brak prac domowych w szkole podstawowej
  • zajęcia z ekologii
  • zajęcia wspomagające umiejętności interpersonalne
  • zajęcia rozwijające umiejętności muzyczne
  • w liceum przedmioty na poziomie podstwaowym prowadzone są w formie projektu
  • w liceum przedmioty rozszerzone wybierane są indywidualnie przez ucznia/uczennicę

Innowacyjna klasa

Innowacyjne klasy SUPERNOWA zorganizowane są w szkole z rocznikami klas 4-6 (maksymalnie do 18 osób) i 7-8 (maksymalnie do 18 osób). W tych klasach proces nauczania współtworzą uczniowie. Część zajęć to międzyprzedmiotowe projekty, tworzone przez młodych ludzi z zastosowanem języków obcych. Młodzież tworzy też własne pomoce naukowe i rozwijaj swoje zainteresowania. Zajęcia przedmiotowe wzbogacone są o powiązane z nimi treści artystyczne. Tak np. powstała melodia stworzona z ułamków. Dużą rolę w życiu klasy odgrywają zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. Uczniowie uczą się różnych metod komunikacji, rozwiązywania konfliktów koleżeńskich, prezentacji czy organizacji różnorodnych wydarzeń.

Wstęp do programowania

Nie można mówić o edukacji młodego człowieka pomijając rolę informatyki w dzisiejszym świecie.
Chcemy, żeby nasi uczniowie jak najwcześniej poznawali ogrom możliwiści jaki niesą ze sobą nowoczesne technologie i nauczyli się tworzenia algorytmów rozwiązań różnorodnych problemów.
Oprócz lekcji informatyki, każda klasa ma dodatkowo zajęcia – „MISTRZOWIE KODOWANIA” , gdzie poznają tajniki programowania. Nie zapominamy też o programowaniu na innych przedmiotach, nawet na języku polskim.

Wykaz podręczników do pobrania

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa SUN1/SUN2

Klasa 7

Klasa 8