Ocenieanie kształtujące

Proces monitorowania postępów w nauce.

Pierwszy tekst o badaniach i zaletach oceniania kształtującego pojawił się w Stanach Zjednoczonych w 1998 r. Głównym hasłem OK stało się: „Zamiana procesu nauczania ma uczenie się”. Pierwotnie OK zbudowane było na czterech filarach:

  • zadawanie pytań;
  • informacja zwrotna;
  • dzielenie sie z uczniami kryteriami;
  • samoocena.

Porozumiemie bez przemocy

NVC – czyli Porozumienie bez Przemocy

Porozumienie bez Przemocy stworzone przez amerykańskiego psychologa Marshalla Rosenberga jest sposobem na postrzeganie świata skupiając się na potrzebach oraz uczuciach swoich i osób z naszego otoczenia. Metoda opiera się na czterech krokach pokazujących wszelkie relacje w zupełnie nowym świetle

  • obserwacja – umiejętność odróżnienia faktów od oceny
  • uczucia – uważność i samopoznanie
  • potrzeby – umiejętność formułowania potrzeb jakie towarzyszą danej sytuacji
  • prośba – umiejętność wypowiedzenia prośby, uwzględniając potrzebę innych

Tutoring

Metoda wspierania rozoju młodego człowieka

Tutoring pochodzi z długiej tradycji organizowania systemu opiekunów studentów na uniwersytetach w Oxford i Cambridge. W trudnym okresie dorastania bardzo ważna jest możliwość skonfrontowania się młodego człowieka z życzliwym dorosły. Taką możliwość dają spotkania tutorskie, które oparte są na wzajemnym zaufaniu. Rolą Tutora jest wspieranie jego podopiecznego do samodzielnego rozwiązywania jego problemów, tworzenia planu działania i konfrontowania sie z trudną rzeczywistością.

Metoda projektu

Metoda wspierania rozwoju młodego człowieka

Za twórcę Metody Projektu, która powstała w StanachZjednoczonych na poczatku XX w. uważa się Williama H. KilpatrickaGłównym. Hasłem ją opisującym jest zasada, żeby uczniowie samodzielnie zdobywali wiedzę w praktycznych sytuacjach i potrafili sami zweryfikować postępy w czasie tego procesu.