Liceum Ogólnokształcące

To już ostatni krok w drodze do dorosłości. Czas pomyśleć o swojej własnej drodze.
16 osobowe klasy i możliwość wyboru swojego zestawu przedmiotów powoduje, że nauka w liceum jest ukierunkowana na poszczególnego ucznia. W przyjaznej i kameralnej atmosferze licealiści mogą pogłębiać swoje zainteresowania i przygotowywać się do EGZAMINU DOJRZAŁOSCI.
Zależy nam, żeby młodzi ludzie mięli możliwie największy wpływ na to czego się uczą. Dlatego umożliwiamy im wybór przedmiotów rozszerzonych i dobór poziomu grupy językowej do indywidualnych potrzeb.

Zaprojektuj swój własny PLAN ZAJĘĆ

Wiemy, że wybór kierunku studiów to twardy orzech do zgryzienia. Proponujemy więc, żeby każdy uczeń liceum wybrał swój zestaw przedmiotów rozszerzonych zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Projekty zamiast klasówek i prac domowych

Hitoria, WOS, fizyka, chemia, biologia i chemia na poziomie podstawowym prowadzone są metodą projektów. Dzięki temu uczniowie uczą się wielu dodatkowych kompetencji tak potrzebnych w dzisiejszym świecie. Treści programowe młodzież opracowuje gurpowo, a efekty pracy przdsatwia na forum klasy. Dzięki temu rozwija umiejętności współpracy, prezentacji, analizy treści i wielu innych.

Języki obce jak w szkole językowej

Naukę języków obcych organizujemy w grupach podzielonych na poziomy zgodne ze skalą Rady Europy. Grupa zaawansowania nie zależy od klasy do jakiej uczęszcza licealista, ale od indywidualnych możliwości. Dzięi temu nauka języka staje się bardziej efejtywna. W tym roku szkolnym zajęcia odbywają zgodnie z podziałem:

  • język angielski grupa B1, B2, C1
  • język niemiecki grupa A2, B1
  • język hiszpański grupa A1+

Ilość i poziom odpowiednich grup ustalamy na początku roku zgodnie z potrzebami naszych uczniów. Język angielski, każdy uczeń, niezależnie od grupy realizuje na poziomie rozszerzonym

Wykaz podręczników do pobrania

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Klasa 4