Witamy na stronie SZKÓŁ MIKRON

Stawiamy na Samodzielne Myślenie i Kreatywność:

 • stosujemy ocenianie kształtujące;
 • pracujemy metodą projektu;
 • włączamy elementy gamifikacji;
 • rozwijamy samodzielność w planowaniu własnej nauki;
 • uczymy samooceny

Jesteśmy „Zakodowani” na Rozwój:

 • programujemy i kodujemy od najmłodszych klas;
 • dbamy o interdyscyplinarność prowadzonych zajęć;
 • kształtujemy świadomość ekologiczną;
 • pomagamy budować samoświadomość.

Uczymy się Żyć w Społeczeństwie:

 • dbamy o integrację społeczności uczniowskiej;
 • korzystamy z narzędzi wykorzystywanych w mediacjach, NVC, TUS;
 • uczestniczymy w akcjach charytatywnych;
 • dajemy przestrzeń do działań w ramach samorządności.

Dbamy o Tężyznę Fizyczną:

 • dbamy o integrację społeczności uczniowskiej;
 • korzystamy z narzędzi wykorzystywanych w mediacjach, NVC, TUS;
 • uczestniczymy w akcjach charytatywnych;
 • dajemy przestrzeń do działań w ramach samorządności.

Ostatnio wprowadzone INNOWACJE

Klasa „SUPERNOWA” 4-6

 • trzy roczniki uczniów w klasie, dzięki czemu uczymy sie od siebie
 • część zajęć w sysytemie projektowym
 • rozszerzenie przedmiotów artystycznych
 • zajęcia budujące relacje, współpracę i samoświadomość

Klasa „SUPERNOWA” 7-8

 • dwa roczniki uczniów w klasie, dzięki czemu uczymy sie od siebie
 • część zajęć w sysytemie projektowym
 • dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu
 • zajęcia budujące relacje, współpracę i samoświadomość

INNOWACYNJE rozwiązania w edukacji

 • ocenianie kształtujące zamiast ocen cząstkowych;
 • brak prac domowych w szkole podstawowej
 • zajęcia z ekologii
 • zajęcia wspomagające umiejętności interpersonalne
 • zajęcia rozwijające umiejętności muzyczne
 • w liceum przedmioty na poziomie podstwaowym prowadzone są w formie projektu
 • w liceum przedmioty rozszerzone wybierane są indywidualnie przez ucznia/uczennicę

Nauczyciele

Elżbieta Grzelakowska - Edelman

dyrektor szkoły

Monika Bem

matematyka, z-ca dyrektora ds. merytorycznych

Kamil Bem

matematyka, administracja

Barnaba Bonati

język angielski

Artur Bujar

język angielski

Joanna Cichońska

edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne

Aleksandra Dulas

WOS, terapia kryzysowa

Aleksandra Filipowicz

historia, Wos, pedagożka

Wioleta Firaza

p sycholożka

Wiktoria Frendo

pedagożka

Gabriela Gaj

język angielski

Agnieszka Janiak-Heythausen

biologia

Ada Jastrzębska

język angielski

Mateusz Kowalski

historia, Wos, pedagog specjalny, oligofrenopedagogika

Anna Król

religia

Joanna Krzemińska

język polski, terapia pedagogiczna

Joanna Leszczyńska

język polski, tutorka, neurodydaktyk

Kamila Marczyk-Janicka

język angielski, francuski, hiszpański

Agnieszka Misiak

fizyka, kierowniczka administracyjna

Nina Molenda

fizyka

Patrycja Pietruszewska

edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika

Piotr Poliszak

biologia/geografia

Jakub Popielarz

wychowanie fizyczne

Oliwia Rachwalak

wychowanie fizyczne​

Dorota Stera

muzyka

Marcin Terka

dyrektor Liceum, informatyka, wychowanie fizyczne​

Marlena Wajszczyk - Zawadzka

edukacja wczesnoszkolna

Liliana Warcholińska

plastyka, muzyka

Edyta Werner

chemia

Dariusz Wojtania

religia

Anna Ząbecka - Terka

język niemiecki, doradztwo zawodowe

Katarzyna Zwierzchowska-Wnęk

język polski, sekretariat

Historia szkoły

Początek historii szkół MIKRON sięga roku 1998, kiedy to powstało Liceum Ogólnokształcące MIKRON dla dorosłych. Założycielką i dyrektorką była wieloletnia nauczycielka języka polskiego – Elżbieta Grzelakowska – Edelman. Placówka cieszyła się dużą popularnością i w 2002 r. rozszerzyliśmy swoją działalność o klasy gimnazjalne i I klasę liceum ogólnokształcącego dla młodzieży.
Pierwszą siedzibą szkół dziennych był zabytkowy budynek przy ulicy Leczniczej. Aż trudno sobie wyobrazić, że w czterech klasach naukę rozpoczęło zaledwie 20 uczniów. Wrzesień 2005 roku przyniósł kolejne wyzwania, rok szkolny rozpoczął się w nowym budynku przy ul Pięknej, a do klas gimnazjalnych i licealnych dołączyły klasy IV i V szkoły podstawowej. Tak rozpoczęła się nasza przygoda z kompletem szkół dla młodzieży.
W roku 2018 ponownie zmienilismy swoje miejsce, zadamawiając się w budynku z upragniona salą gimnastyczną i przestrzenią, w której możemy swobodnie rozwijać swoje pomysły.
Obecnie w szkołach MIKRON uczy się ponad 200 uczniów, od I klasy Szkoły Podstawowej do IV klasy LO. Uczymy się tu wszyscy. Uczniowie odkrywają zasady rządzące Światem, a my uczymy się jak coraz skuteczniej pomóc im to odkrywać. Uczymy się wzajemnego szacunku i tego jak bardzo każdy z nas jest wyjątkowy.

Przedmioty w szkole

Pamietając, że każdy uczeń ma swój sposób pojmowania świata, i że musi umieć wspólpracować z innym, prowadzimy część zajęć w całych klasach a część z podziałem na grupy.
Najmłodszym uczniom pokazujemy cały wachlarz zajęć aby mogli w późniejszych latach wybrać to co im najbardziej odpowiada.
W klasach starszych szkoły podstawowej wprowadzamy możliwość wyboru niektórych zajęć czy przedmiotów.
Licealiści natomiast mogą sobie sami utworzyć swój profil wybierając przedmioty potrzebne do dalszej nauki

Poniżej przedstawiamy schemat prowadzonych zajęć: